2013
 • Menjava vodstva
 • Z upokojitvijo Daniele Tori se podjetje Tori Daniela s.p. zapre, vse pa se prenese na podjetje TORIprint d.o.o. Direktor postane sin Mitja Tori, ki zdaj vodi podjetje.
2000
 • Nakup tiskarne Tika
 • Januar 2000 je bil za naše podjetje prelomnega pomena, saj smo zaključili pogajanja o nakupu tiskarne Tika. S tem dnem je bilo podjetje v celoti v lasti podjetja TORI Daniela s.p. Prevzeli smo tudi vse takrat zaposlene v tiskarni. Kasneje smo od občine odkupili tudi prostore in zemljišče tiskarne. Nakup tiskarne je bil za nas velik izziv in možnost še hitrejšega razvoja, le ta pa omogoča delovna mesta vsem zaposlenim v tiskarni. Že v prvem letu se je to tudi dejansko začelo uresničevati. Posodabljamo tako tiskarno in knjigoveznico. Nabavili smo novo računalniško opremo in stroj za šivanje knjig, zgibalni stroj ter večji zmoglivejši tiskarski stroj, katerega smo dodali še dvema strojema, ki sta bila v tiskarni že, ko smo jo kupili. V letu 2006 pa smo začeli tudi z digitalnim tiskom.

  V tem trenutku je v podjetju zaposlenih 10 ljudi. Obseg dela želimo povečati predvsem z vlaganjem v strojno opremo in v znanje. Tako imamo v bližnji prihodnosti v načrtu nakup novega sodobnejšega tiskarskega stroja, posodobitev pa načrtujemo tudi v dodelavi, predvsem knjigoveznici z najnovešimi stroji za mehko vezavo, verjetno pa bomo posodabljali tudi linijo za trdo vezavo.

  Seveda pa so vsa vlaganja odvisna tudi od finančnih zmožnosti oz. možnosti pridobitve novih poslov, kateri bi te posodobitve tudi opravičili. Seveda ni lahko, saj je vse večja konkurenca v tej branži in zato so cene zelo nizke in ne omogočajo kvalitetnega razvoja podjetja.

  Naš življenski moto ali pa nasvet vsem, ki se s podjetništvom ukvarjajo je ta: poskušamo narediti vse da obljubljeno strankam tudi naredimo kvalitetno in cenovno ugodno v dogovorjenem roku. Sama sem v prostem času gospodinja oz. zdaj včasih pazim tudi vnukinje. V podjetju pa sta zaposlena tudi oba sinova, ki se ukvarjata z glasbo pri skupini Orlek. Jure poleg tega nastopa še samostojno, Mitja pa še pri Pihalnem orkestru SVEA Zagorje. Mož, ki mi prav tako stoji ob strani in pomaga v podjetju, pa tudi igra pri skupini Orlek.
1991
 • Selitev v nove prostore
 • Preselili smo se v lepše, nove, lastne prostorem, prav tako v Trbovljah, kjer je fotokopirnica še danes. Takrat sem tudi pustila službo in se s to dejavnostjo začela ukvarjati s polnim delovnim časom. Fotokopirnico smo potem iz črnobelega fotokopiranja razširili tudi na barvno fotokopiranje.

  V teh letih pa smo zelo intenzivno razvijali predvsem računalniško pripravo za tisk. Vseskozi in še vedno sledimo svetovnemu razvoju grafičnih programov kot tudi samega hardware-a. Poleg tega pa je sin Jure opravil srednjo grafično šolo, in je tik pred diplomo na grafični fakulteti. Zaradi vse več potreb po tisku, smo imeli konec 90-ih težnjo po razširitvi tudi na tiskarno. Marca leta 1999 smo tako opravili prve razgovore z vodstvom podjetja TIKA Trbovlje, ki je imela namen svoj obrat tiskarne prodati in obdržati le kartonažni obrat.
1986
 • Nove tehnologije
 • Začeli smo z računalniškim oblikovanjem in tiskarno. Bili smo eno izmed prvih petih podjetij v Sloveniji, ki je začelo postavljati tekst in oblikovati tiskovine s pomočjo računalnika. Tega leta smo že oblikovali in tiskali prvi časopis oblikovan popolnoma računalniško.
1983
 • Ustanovitev
 • V tem času se je v Sloveniji začelo kar množično ustanavljanje malih podjetij oz. odpiranje obrti. Ker sem imela v takratnem podjetju na Izlakah dokaj slabo plačo smo se odločili, da odpremo popoldansko obrt. Prvotna dejavnost podjetja je bila fotokopiranje in razmnoževanje. Dejavnost smo opravljali v lastni hiši v Zagorju. Postopno smo dejavnost razširjali. Kmalu smo dejavnost preselili v najemniške prostore v Trbovlje.